Meble na wymiar

Indywidualne zamówienia

Nasza fir­ma ofe­ru­ję pro­jekt i pro­duk­cję mebli dopa­so­wa­nych do potrzeb Klienta. Wykonujemy zabu­do­wy do wnętrz skle­po­wych, biu­ro­wych, open spa­ce, a tak­że domo­wych. Indywidualne zamó­wie­nia to nasza spe­cjal­ność. Różnorodność naszej ofer­ty umoż­li­wia wybór wypo­sa­że­nia dosto­so­wa­ne­go do wymia­rów pomiesz­czeń Klienta.

KLIKNIJ & ZOBACZ NASZE REALIZACJE

 

Masz wię­cej pytań? Skontaktuj się z nami!

marketing@melinski-minuth.com.pl

Tel. +48 61 845 63 07
Tel. +48 61 845 63 19

ZOBACZ WIĘCEJ …