Nasza strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie z obecnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu używania cookies i zmianie ich ustawień w przeglądarce w zakładce Polityka Prywatności. zamknij X

ISO 20121

raport CSR – Meliński Minuth

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem CSR za lata 2014-2015, w którym znaleźć można m.in. informacje o strukturze firmy, zdobytych nagrodach, a także naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska i lokalnej społeczności

 

 

Jesteśmy pierwszą firmą budująca stoiska w Europie, która zdecydowała sie na wdrożenie standardu ISO 20121. Zostało to dostrzeżone przez Międzynarodową Federację Przedsiębiorstw Branży Usług Targowych i Evenetów IFES.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliliśmy się z uczestnikami corocznej konferencji IFES, która odbyła się w Wiedniu. Warto podkreślić, iż całość kilkudniowego spotkania poświęcona była tematyce proekologicznej, zrównoważonemu zarządzaniu oraz standardowi ISO 20121. Upewniło nas to, iż nasze działania i rozwój podążają we właściwym kierunku oraz pozwalają nam umocnić się na pozycji lidera branży targowej na rynku europejskim.

Poniżej prezentujemy również prestiżowe zestawienie Światowej Organizacji Branży   Wystawienniczej UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), w której znalazły się firmy branżowe, mogące pochwalić się certyfikatem ISO 20121. Warto podkreślić, iż Meliński Minuth jest w tym gronie jedyną europejską firmą zajmującą się budową stoisk targowych.

źródło: http://www.ufi.org/industry-resources/sustainable-development/sustainable-development-guidelines/

 

Miło nam poinformować, iż nasze starania oraz prace nad wdrażanym systemem zrównoważonego zarządzania eventami zostały docenione przez jedną z najbardziej renomowanych jednostek certyfikacyjnych na świecie, SGS. Docenione zostało przede wszystkim innowacyjne podejście do spełnienia wymagań normy ISO 20121 oraz wielkie zaangażowanie wszystkich pracowników naszej organizacji. To oni bowiem w głównej mierze przyczynili się do sukcesu firmy.

Certyfikat poświadczający zgodność wdrożonego systemu zarządzania wg wymagań normy ISO 20121 jest pierwszym tego typu w Polsce. Oznacza to, iż nasza firma skutecznie kontynuuje innowacyjne działania mające na celu wzmacnianie wizerunku jako lidera w branży. Dzięki certyfikacji za zgodność z ISO 20121 zwiększyliśmy atrakcyjność biznesową naszego przedsiębiorstwa. Mimo, iż system funkcjonuje dopiero od kilku miesięcy, już udało nam się m. in. realnie zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Przyczyniamy się w ten sposób do poprawy stabilności wydarzeń, w których bierzemy udział. System pomaga nam jednocześnie w przyjmowaniu postawy zorganizowanego działania oraz w promocji idei zrównoważonego rozwoju w otoczeniu biznesowym naszej firmy.

Targi mają wpływ na środowisko i gospodarkę w wielu aspektach, które obejmują m. in. zużycie wody, wytwarzanie odpadów oraz zużycie energii elektrycznej. Mają również wpływ na bioróżnorodność, zatrudnienie i wybór dostawców. System zarządzania zrównoważonymi wydarzeniami zgodny ze standardem ISO 20121 pomaga nam określać i osiągać realistyczne cele, a także wdrażać strategie i procedury zgodne z najlepszymi dostępnymi praktykami.

Wdrożenie systemu pozwoliło nam zidentyfikować słabości naszej firmy oraz zaplanować odpowiednie działania naprawcze i doskonalące. Ich zastosowanie obniży ryzyko środowiskowe oraz społeczne, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju naszej firmy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Intensywne prace wdrożeniowe pozwolą niebawem uzyskać prestiżowy oraz pierwszy w Polsce certyfikat ISO 20121.

Zakładamy, iż umożliwi to nam pozyskać kluczowych klientów podzielających nasz system wartości. Oczekujemy, iż przyczyni się to bezpośrednio do zwiększenia ilości zamówień, co spowoduje rozwój firmy oraz spodziewany wzrost zatrudnienia. W ramach realizacji prac wdrożeniowych nad nowym systemem, zarządzeniem Prezesa Zarządu powołano Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego weszli Kierownicy Działów pod przywództwem Pełnomocnika ds. ISO. Zadaniem Zespołu było rozpoznanie wszystkich kwestii i aspektów działalności Spółki, które wpływają lub mogłyby wpływać na jej zrównoważony rozwój naszego przedsiębiorstwa. Podczas wielu analiz oraz długich dyskusji wskazaliśmy kwestie i zagadnienia o największym znaczeniu. W najbliższych miesiącach będziemy zwracać szczególną uwagę na problem stresu w naszej organizacji. By obniżyć jego poziom podjęliśmy decyzję, by opracować specjalne programy caoching oraz plany szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników, by pomóc im szybciej odnaleźć się w realiach i procedurach naszej firmy. W ramach wdrażania systemu oraz nowej normy ISO 20121 nie pozostajemy również obojętni wobec środowiska naturalnego. W tym zakresie także wyznaczyliśmy odpowiednie cele, związane przede wszystkim ze zwiększeniem ponownego wykorzystania materiałów oraz uregulowania stanu formalnego względem prawa ochrony środowiska.

Prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami EN – ISO 9001: 2008 i EN – ISO 20121:2012 pozwoliły nam w bardziej świadomy sposób nazwać się Przedsiębiorstwem Społecznie Odpowiedzialnym, które wyróżnia przejrzyste i etyczne postępowanie w biznesie. Dotyczy to także relacji z naszymi, pracownikami, klientami czy też dostawcami.

Dla pracowników Meliński Minuth, oznacza to m. in. dodatkowe zapewnienie, że wszystkie mające zastosowanie przepisy prawa są i będą respektowane, a w określonych przypadkach działania te będą nawet wykraczać poza obwiązujące ramy. Wdrażanie systemu zarządzania wg normy ISO 20121 podkreśla kształtowanie wyjątkowo bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, które sprzyja ograniczaniu stresu związanego z realizacją zamówień. Jednym z naszych priorytetowych celów jest stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju zawodowego każdego z naszych pracowników. Wierzymy, że potencjał wiedzy i możliwości tkwi przede wszystkim w naszych zasobach ludzkich, dlatego zwróciliśmy się do naszych pracowników z pytaniem, w których obszarach możemy w jeszcze bardziej się rozwijać oraz doskonalić nasze miejsce pracy. Uzyskaliśmy w ten sposób cenną informację zwrotną, która pozwoli – na najbliższym Przeglądzie Zarządu – przeanalizować uzyskane dane oraz podjąć stosowne decyzje w zakresie wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników.

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną za wpływ swoich decyzji i działań zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko. Z tego powodu zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy, tj. każdego, kto może na nas w jakikolwiek sposób wpływać lub podlega wpływowi naszej działalności. Klienci są dla nas kluczowymi interesariuszami.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o wdrożeniu standardu ISO 20121 „System zrównoważonego zarządzania eventami”. Działanie to przyczyni się do uzyskania określonych korzyści. Wiele spośród nich dotyczy właśnie naszych klientów:

 • Wdrożenie standardu ISO 20121 pozwoli wspomóc nasze starania o planowanie i realizację eventów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Dzięki wypracowanym standardom pracy będziemy w stanie dostarczać naszym klientom sprawdzonych rozwiązań ekologicznych, przyczyniając się jednocześnie do poszanowania środowiska naturalnego.
 • Zwiększymy motywację naszych pracowników poprzez wdrażanie polityki zorientowanej m. in. na zaspokajanie ich potrzeb. Umożliwi to doskonalenie jakości naszych usług, czego skutkiem będzie również wzrost zadowolenia naszych klientów.
 • Wdrożony system zapewni efektywniejszą kontrolę realizowanych zleceń.
 • Nastąpi wzrost świadomości naszych partnerów biznesowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ społeczną odpowiedzialność kierujemy nie tylko wobec samych siebie, lecz także adresujemy ją dostawcom i podwykonawcom, oczekując respektowania tych wymagań nie w mniejszym zakresie.
 • Zastosowanie standardu ISO 20121 pozwoli zawrzeć ideę zrównoważonego rozwoju w podstawie naszej strategii oraz uwrażliwić współpracujących partnerów biznesowych na kwestie ważne społecznie.

Postępowanie zgodnie z w/w normą wspiera naszych klientów w stosowaniu najlepszych dostępnych rozwiązać związanych z ograniczaniem zużycia energii oraz zapobieganiem powstawania odpadów, a – w rezultacie – angażowania w zrównoważony rozwój.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Odpowiedzialnych Zakupów

Znajdujemy się obecnie na etapie wdrażania standardu ISO 20121. Jego głównym zadaniem jest doskonalenie naszych usług związanych z dostarczaniem rozwiązań na potrzeby organizacji eventów. Ułatwi to sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoją obecnie firmy działające w branży eventowej. Działania, które toczą się, polegają na modyfikacji dotychczas funkcjonujących procedur postępowania pod kątem włączenia zasad zrównoważonego rozwoju do podstawowej praktyki działania naszej firmy. Większość działań koncentruje się obecnie na ekologicznym aspekcie, jaki towarzyszy naszej działalności. Zrównoważona gospodarka odpadami oraz emisje gazów i pyłów do powietrza są głównymi obszarami ochrony środowiska, które stanowią dla nas priorytetowe kierunki działań. Wiążą się one z wdrażaniem standardu ISO 20121. W naszych zamierzeniach dążymy do wprowadzenia rozwiązań przyczyniających się nie tylko do poszanowania przepisów, ale także do wykraczania poza obowiązujące ramy prawa ochrony środowiska. Odpowiedzialność tą kierujemy nie tylko wobec samych siebie, lecz także adresujemy ją do naszych partnerów biznesowych, dostawców i podwykonawców oczekując respektowania tych wymagań nie w mniejszym zakresie.

„Podwyższenie świadomości CSR poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN-ISO 20121:2012”

Realizacja projektu „Podwyższenie świadomości CSR poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN-ISO 20121:2012” stanowi wyraz naszych przekonań o potrzebie uwzględnienia zrównoważonego rozwoju w działalności współczesnych przedsiębiorstw działających w branży eventowej. Ideę tę rozumiemy jako rozwój, który nie zagraża możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Uważamy, że powinien on polegać na połączeniu celów wysokiej jakości życia, zdrowia i dobrobytu wraz ze sprawiedliwością społeczną. Nasze cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe są współzależne i wzajemnie się uzupełniają. Zrównoważony rozwój traktujemy jako sposób wyrażania szerszych oczekiwań całego społeczeństwa. Jesteśmy gotowi, by na nie odpowiedzieć! Uważamy się za firmę społecznie odpowiedzialną za skutki naszych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. W ramach realizacji projektu zapewniamy przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się nie tylko do zrównoważonego rozwoju, ale także wspiera dobrobyt i zdrowie społeczeństwa oraz ochronę środowiska.

Z tych właśnie powodów rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem standardu ISO 20121 wspomagającego zrównoważone zarządzanie eventami. Kwestie skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, do jakich przyczynia się działalność współczesnych firm, są dla nas bardzo ważne, dlatego zamierzamy systematycznie minimalizować ich negatywne wpływy, zwiększając jednocześnie pozytywne rezultaty naszych działań. Chcemy to urzeczywistniać przede wszystkim poprzez wdrożenie ISO 20121. Zastosowanie normy pozwoli nam: ·         Zawrzeć zrównoważony rozwój w podstawie naszej strategii ·         Uwrażliwić na kwestie ekologiczne współpracujących partnerów biznesowych, ·         Dostarczyć naszym klientom sprawdzonych rozwiązać ekologicznych, ·         Przyczynić się do poszanowania środowiska naturalnego, ·         Racjonalnie wykorzystywać zasoby oraz stosowane materiały. Naszą odpowiedzialność społeczną skupiamy na organizacji oraz kierujemy ją w stronę naszych interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Poprzez interesariuszy rozumiemy każdego, kto może na nas w jakikolwiek sposób wpływać lub podlega wpływowi naszej działalności. Jesteśmy przekonani o tym, iż nasze zamierzenia zwrócą uwagę naszego otoczenia na kwestie ważne społecznie oraz sprawią, iż nasza firma wniesie realny wkład w zrównoważony rozwój branży eventowej.

ISO 20121

Lipiec 2014 jest miesiącem, w którym rozpoczynamy prace nad wdrożeniem standardu ISO 20121 wspomagającego zrównoważone zarządzanie eventami. Działanie to wesprze nasze starania o planowanie i realizację wydarzeń zgodnie z zasadami CSR. Kwestie negatywnych skutków działalności współczesnych firm są dla nas bardzo ważne. Poprzez wdrożenie normy ISO 20121 chcemy więc minimalizować ich negatywne wpływy, jednocześnie zwiększając  pozytywne rezultaty naszych działań. Korzyści płynace z wdrożenia standardu ISO 20121: •       Pozwoli  to wspomóc nasze starania o planowanie  i realizację eventów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. •             Dzięki wypracowanym standardom pracy będziemy w stanie dostarczać naszym klientom sprawdzonych rozwiązań ekologicznych przyczyniając się jednocześnie do poszanowania środowiska naturalnego. •             Wierzymy, że zadowolony pracownik to usatysfakcjonowany klient. Z tego powodu chcemy zwiększyć motywację naszych pracowników poprzez wdrażanie polityki zorientowanej m. in. na zaspokajanie ich potrzeb. Wierzymy, że przyczyni się to do zwiększenia jakości naszych usług i co za tym idzie, zadowolenia naszych klientów. Zastosowanie standardu pozwoli nam nie tylko zawrzeć zrównoważony rozwój w podstawie naszej działalności, ale także uwrażliwić współpracujących partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że nasze starania zwrócą uwagę naszych interesariuszy na kwestie ważne społecznie oraz sprawią, ze nasza firma wniesie realny wkład w zrównoważony rozwój branży eventowej.

Firma przyjazna środowisku

Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ prowadzonej działalności na środowisko.

Przywiązujemy ogromną wagę do odpowiedzialności w biznesie, dlatego rozwinęliśmy szereg proekologicznych rozwiązań, które na stałe wpisały się w codzienną praktykę:

 • Ograniczenie emisji CO2
 • Segregacja i recykling
 • Oszczędność energii
 • Efektywne wykorzystanie surowców
 • Regularne pomiary i ścisła kontrola

Działania na rzecz lokalnej społeczności

Zespół Meliński Minuth to aktywni ludzie z pasją, dlatego chętnie angażujemy się w inicjatywy, które umożliwiają innym rozwój zainteresowań.

Wydarzeniom sportowym i przedsięwzięciom artystycznym dedykujemy specjalną uwagę, dlatego chętnie wspieramy:

 • Międzynarodowy Festwial Sztuki Studenckiej ARTenalia, Poznań
 • School of Form, Poznań
 • Towarzystwo Sportowe „Olimpia” – Sekcja Lekkoatletyki w Poznaniu
 • Poznańskie Stowarzyszenie Żużlowe PSŻ w Poznaniu
 • Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie
 • Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu

ISO 20121: Nowy standard w zrównoważonym zarządzaniu eventami

Igrzyska Olimpijskie w Londynie uświadomiły międzynarodowym organizacjom potrzebę opracowania nowego standardu określającego zrównoważony system zarządzania w branży eventowej. Regularny wzrost liczby imprez oraz światowy zasięg takich przedsięwzięć wymagają odpowiedzialnego podejścia, które będzie uwzględniało ekonomiczne, środowiskowe i społeczne konsekwencje wydarzeń o charakterze masowym. W związku z powyższym Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna wprowadziła IS0 20121: Sustainability in event management”, w którego opracowanie włączyło się 30 państw i instytucji. W obrębie nowego standardu ISO 20121 zostały nakreślone ramy proekologicznych rozwiązań możliwe do zastosowania nie tylko przez organizatorów eventów, ale również przez poszczególnych uczestników łańcucha dostaw. Takie systemowe działanie „od podstaw” ma doprowadzić do długotrwałych i wielopłaszczyznowych zmian, które w istotny sposób zminimalizują negatywny wpływ przemysłu na środowisko.

Zarządzamy w zrównoważony sposób!

Meliński Minuth, jako świadomy dostawca usług w branży eventowej, od początku swojej działalności przykłada dużą wagę do zrównoważonego systemu zarządzania w biznesie. Na przestrzeni lat wypracowaliśmy szereg praktyk, które w znakomitej większości są zbieżne z zaleceniami ISO 20121. Natomiast w 2014 roku rozpoczynamy projekt:

„Podwyższenie świadomości CSR poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN-ISO 20121:2012 (zrównoważone zarządzanie eventami).”

Projekt ten jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwota wsparcia wynosi: 69 685,00 zł, tj. 20 366,80 CHF. Już od 2 stycznia 2014 rozpoczynamy pracę nad wdrożeniem normy oraz poczynimy niezbędne inwestycje, które pozwolą nam spełnić wymagania normy (tj. zakup obwodów drukowanych LED oraz kurtyn paskowych PCV do bram magazynowych). Więcej szczegółów o projekcie: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/poland Standard ISO 20121 będzie dotyczył zarówno klientów, organizatorów oraz wszelkich poddostawców usług związanych z eventem. Chcemy uświadomić zarówno organizatorom, jak i uczestnikom, że pozytywne rezultaty można uzyskać niewielkim nakładem kosztów oraz efektywniejszym zarządzaniem dostępnymi zasobami. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu według normy będzie przynosić oszczędności finansowe, ale przede wszystkim będzie budować pozytywny wizerunek, zwiększając naszą wiarygodność oraz zainteresowanie ofertą. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i wdrażanie międzynarodowych standardów pozwoli na zwiększenie konkurencyjności zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym. Dodatkowo projekt ma przyczynić się do: 1. Zmniejszenia zużycia materiałów i energii w procesie realizacji wyrobów. 2. Zmniejszenia opłat poprzez minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych poddawanych recyklingowi i utylizacji, a także poprzez mniejsze zużycie ogrzewania. 3. Zmniejszenia odpadów po realizacji usług i eventów oraz do zmniejszenia kosztów materiałowych dzięki powtórnemu wykorzystaniu elementów do realizacji usług.

Harmonogram prac nad projektem

„Podwyższenie świadomości CSR poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN-ISO 20121:2012 (Zrównoważone Zarządzanie Eventami).”

rodzaj działania

kwartał 2/2014kwartał 3/2014 kwartał 4/2014
 • Modyfikacja strategii CSR
x
 • Uruchomienie komunikacji społecznej
xxx
 • Opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN – ISO 9001:2008 i EN – ISO 20121:2012
x
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN – ISO 9001:2008 i EN – ISO 20121:2012
x
 • Przeprowadzenie auditów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN – ISO 20121:2012
x
 • Modernizacja bram magazynowych, zakup i montaż fotokomórek oraz sygnałów świetlnych w 5 bramach magazynowych, zakup i montaż bramy do magazynu meblowego
x
 • Zakup modułów LED do podświetlania krawędziowego i zasilaczy niewodoszczelnych do LED 350 W/12V
x
 • Przeprowadzenie certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami EN-ISO 9001:2008 i EN -ISO 20121:2012
x – działanie realizowane w danym kwartale
x